Kontakt

Národní centrum CzechSkills

Zapojit do soutěže se můžeš i TY, stát se partnerem můžete i VY. Neváhejte nás kontaktovat.

Hospodářská komora České republiky

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: +420 724 613 121
E: czechskills@komora.cz

Účast soutěžních týmů na soutěži za Českou republiku zajišťují pracovníci Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu.

Co je CzechSkills?

  • Ochranná známka O – 472779 registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví, jejímž přihlašovatelem a vlastníkem je HKČR.
  • Národní značka odborných a profesních soutěží v moderních i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při HK ČR na základě pravidel CzechSkills.
  • Ocenění udělované Národním centrem CzechSkills při HK ČR poskytovatelům a partnerům odborného vzdělávání.
  • Soutěže a mistrovství odborných dovedností pořádané HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli či profesními organizacemi a vzdělavateli.
  • Nedílná součást kvalifikace na evropské soutěže profesních dovedností EuroSkills.