Jde nám o to,
aby
um a dovednost

měly budoucnost

OD ŘEMESLA  PŘES KREATIVU, SLUŽBY K INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM

Národní centrum CzechSkills  

CzechSkills - společná cesta k mistrovství

CzechSkills

NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

EuroSkills

MISTROVSTVÍ EVROPY ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

Jak se zapojit?

Soutěžící

Hledáme mladé talenty, připravené přijmout výzvu k účasti v národní soutěži CzechSkills a reprezentaci na evropském mistrovství EuroSkills.

Expert

Pro zajištění odborného dohledu a přípravy mladých talentů hledáme odborníky z praxe pro národní soutěže CzechSkills a evropské mistrovství EuroSkills.

Partner

Vítáme organizace či osoby, vnímající profesní soutěže jako součást odborné přípravy kvalifikovaných odborníků, se zájmem podporovat soutěžící a/nebo experty.

Ambassador

Účastí v soutěži naše spolupráce  nekončí. Naopak! Motivované profesionály zapojujeme do dlouhodobé spolupráce, projektů a rozvoje napříč obory.

Společenská odpovědnost k nastupující generaci – Úcta k tradici – Podpora kvalifikovaných odborníků – Ocenění excelence – Česká republika vynikající kvalitním vzděláváním s perspektivním uplatněním.

Aktuality CzechSkills - WorldSkills

Co je CzechSkills?

  • Ochranná známka O – 472779 registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví, jejímž přihlašovatelem a vlastníkem je HKČR.
  • Národní značka odborných a profesních soutěží v moderních i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při HK ČR na základě pravidel CzechSkills.
  • Ocenění udělované Národním centrem CzechSkills při HK ČR poskytovatelům a partnerům odborného vzdělávání.
  • Soutěže a mistrovství odborných dovedností pořádané HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli či profesními organizacemi a vzdělavateli.
  • Nedílná součást kvalifikace na evropské soutěže profesních dovedností EuroSkills.