CzechSkills 2022

„JDE NÁM O TO, ABY BUDOUCNOST MĚLA BUDOUCNOST“

AKTUALITY Z PROFESNÍCH SOUTĚŽÍ:

V dubnu probíhají další odborné soutěže CzechSkills, Autoopravář junior 2022 a Elektromechanik chladírenství a klimatizace, více zde.

Kalendář soutěží mezinárodních týmů WorldSkills a EuroSkills, více zde.

SCHVÁLENÉ PROFESE CZECHSKILLS 2022

CO JE CZECHSKILLS?

  • Národní značka odborných a profesních oborových soutěží v moderních i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při HK ČR na základě pravidel CzechSkills
  • Ocenění udělované Národním centrem CzechSkills při HK ČR poskytovatelům a partnerům odborného vzdělávání
  • Soutěže odborných dovedností pořádané HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli či profesními organizacemi a vzdělavateli
  • Nedílná součást kvalifikace na evropské soutěže profesních dovedností EuroSkills
  • Ochranná známka O – 472779 registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví, jejímž  přihlašovatelem a vlastníkem je HKČR

NAŠE VIZE:

Budujeme platformu pro všechny, kdo zítřek naší společnosti vidí v hodnotách dnešní mladé generace. Podporujeme zvídavost, dovednost, vůli, vytrvalost, odvahu chybovat! Dáváme možnost vyniknout a zažít úspěch!

Národní centrum CzechSkills při HK ČR