Jde nám o to,
aby
um a dovednost

měly budoucnost

Soutěže odborných dovedností  napříč obory i  profesemi

Od řemesla  přes  kreativu, služby k informačním technologiím

 

CzechSkills je jen začátek!

Všem, kdo ke své zvídavosti a vůli přidají píli a odhodlání, přinášíme možnost vyniknout, zažít úspěch a pozvednout dovednosti na mistrovskou úroveň!

CzechSkills 2023

NÁRODNÍ SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
TRÉNINKOVÉ PROGRAMY PRO MLÁDEŽ I ODBORNÍKY Z PRAXE – PLATFORMA PROFESNÍCH ORGANIZACÍ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

EuroSkills 2023

UNIKÁTNÍ AKCE EVROPSKÉHO CHARAKTERU – MISTROVSTVÍ EVROPY V PROFESNÍCH DOVEDNOSTECH MLADÝCH 17–25 LET 

 

 

Co je CzechSkills?

  • Ochranná známka O – 472779 registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví, jejímž přihlašovatelem a vlastníkem je HKČR.
  • Národní značka odborných a profesních soutěží v moderních i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při HK ČR na základě pravidel CzechSkills.
  • Ocenění udělované Národním centrem CzechSkills při HK ČR poskytovatelům a partnerům odborného vzdělávání.
  • Soutěže a mistrovství odborných dovedností pořádané HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli či profesními organizacemi a vzdělavateli.
  • Nedílná součást kvalifikace na evropské soutěže profesních dovedností EuroSkills.

Aktuality

Partnerství

Společenská odpovědnost k nastupující generaci – Úcta k tradici – Podpora kvalifikovaných odborníků – Ocenění excelence – Česká republika vynikající kvalitním vzděláváním s perspektivním uplatněním.