Rubriky
EuroSkills

Co je EuroSkills?

EUROSKILLS JE PRESTIŽNÍ A UNIKÁTNÍ AKCE EVROPSKÉHO CHARAKTERU – MISTROVSTVÍ EVROPY V PROFESNÍCH DOVEDNOSTECH MLADÝCH 17-25 LET

  • EuroSkills – oslava a ukázka dovedností, znalostí a umu napříč obory.
  • Koná se jednou za 2 roky, pořadatelem je WorldSkills Europe, jejímiž členy je 31 zemí, mezi nimi od roku 2020 také ČR prostřednictvím HK ČR.
  • Probíhá v 50 kategoriích dovedností napříč obory řemesel, služeb, IT, průmyslu, dopravy a logistiky.
  • Rozšiřuje se o nové obory – vedle tradičních řemeslných a výrobních oborů jsou zastoupeny také sektory strojírenství, elektrotechniky, doprava, logistika, kreativní průmysl, služby nebo informační technologie. V roce 2021 byly poprvé zařazeny kategorie oborů průmysl 4.0, chemický laborant a technik, integrátor robotických systémů nebo pečovatel.

EuroSkills umožňují:

  • prezentovat profesní odbornost (excelenci) žáků i mládeže prostřednictvím vybraných odborných soutěží na národní i mezinárodní úrovni,
  • posilovat přenos technologických inovací do odborného vzdělávání,
  • aktivně přispívat k zapojování odborníků z praxe do odborné přípravy a výcviku,
  • ověřovat a porovnávat obsah a způsob využívání profesních kvalifikací.

WorldSkills Europe (WSE) je součástí celosvětového hnutí WorldSkills na podporu excelence v oblasti dovedností.