Rubriky
EuroSkills

Co je EuroSkills?

Kvalita odborného vzdělávání a přípravy není jednostrannou záležitostí vzdělávacích institucí a pedagogů. Strategické dokumenty ČR i ve všech evropských zemích v oblasti vzdělávání a odborné přípravy apelují na potřebu dlouhodobého zapojení zaměstnavatelů a věcně příslušných resortů, potřebu podpory při zavádění a posilování prvků duálního vzdělávání. Absolvent střední odborné školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

EuroSkills jsou prestižní unikátní akcí evropského charakteru – mistrovství Evropy profesních dovedností mladých ve věku 17–25 let. Koná se jednou za 2 roky, pořadatelem je WorldSkills Europe, jehož členem je 31 zemí, mezi které patří od roku 2020 prostřednictvím HK ČR také Česká republika.

WorldSkills Europe (WSE) je součástí celosvětového hnutí WorldSkills na podporu excelence v oblasti dovedností.

EuroSkills umožňují:

  • prezentovat profesní odbornost (excelenci) žáků i mládeže prostřednictvím vybraných odborných soutěží na národní i mezinárodní úrovni,
  • posilovat přenos technologických inovací do odborného vzdělávání,
  • aktivně přispívat k zapojování odborníků z praxe do odborné přípravy a výcviku,
  • ověřovat a porovnávat obsah a způsob využívání profesních kvalifikací.