Rubriky
Aktuality ze světa profesních soutěží

PCI-Alpencup očima porotce, zástupce Cechu obkladačů ČR

Dobojováno. Po třech náročných dnech v pátek večer (8.7.) došlo k vyhlášení výsledků. Naši zástupci bratří Markové si vedli velmi dobře, porazili tým Švýcarska a zůstali těsně za vítězi 2021 z Německa. Soutěž PCI- Alpencup byla jako malé mistrovství Evropy, kterého zúčastnily týmy Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Jižního Tyrolska, Dánska a České republiky. Všechny konkurenční týmy před soutěží prošly speciálním tréninkem pod dohledem zkušených trenérů – expertů z World Skills.

Náš tým si opravdu nevedl špatně a splnil veškerá zadání. Pracovalo se s novými formáty. Obklad formátu 1200 mm * 600 mm s tloušťkou 5 mm, dlažba byla klasická 600 mm * 600 mm * 10 mm a mozaika 100 mm * 100 mm * 9 mm.

Při hodnocení se pracovalo s odchylkami 1 – 2 mm. Takže výsledky byly velmi těsné.

Je třeba vyzdvihnout práci bratří Marků, že nepodlehli atmosféře a podali velmi dobrý výkon, za který se nemusí stydět. Jejich práce je vizitkou kvality, což jim může dále pomáhat. Jejich práce byla neustále pod dohledem kamer, protože soutěž byla silně mediálně podporovaná.

Jaký byl PCI-Alpencup?

Jednoznačně úspěšná akce. Organizačně a materiálně profesionálně a mimořádně zvládnutá. Právě špičkové podmínky prezentují péči PCI o mladé obkladače. Za to je třeba PCI poděkovat, ale také se zamyslet nad tím, kdo nás bude reprezentovat v příštím 3. ročníku, který bude zřejmě rozšířen o další země.

Poděkování patří i PCI CZ a zejména panu Janu Richtrovi, který o nás po celou dobu pečoval.

Naše účast potvrdila, že máme dobré obkladače, ale také, že o ně musíme pečovat.

Bratrům Lukáši a Patrikovi Markovým přejeme hodně zdaru v jejich práci.

Eduard Justa, Cech obkladačů ČR

 

PCI-Alpencup očima HKČR – národního koordinátora, vysílajícího účastníky na soutěže EuroSkills

2. ročník mezinárodní soutěže obkladačů o putovní pohár PCI-Alpencup, pořádaný firmou PCI, splňoval veškerá kritéria evropských profesních soutěží. Finální zadání získali soutěžící až v den zahájení soutěže, hodnocení mezinárodními porotci, systém hodnocení obdobný jako v soutěžích WorldSkills, jednotný časový limit 12 hodin na splnění úkolu, práce s dnes oblíbenými velkoformátovými obklady. Našli se však také odlišnosti. Oproti EuroSkills se nejednalo o soutěž jednotlivců. Soutěž byla týmová. 2 soutěžící si dělili práci dle domluvy. Sponzorem a pořadatelem akce byla firma PCI, která dodala nejen vlastní produkt, konkrétně stavební chemii – lepidla, stěrku, spárovací hmoty, čistící chemii, ale také pracovní oděv, ochranné pomůcky a další. PCI také s německou precizností zajistila veškerou organizaci, produktové workshopy,  medializaci, stravování, ubytování. Soutěž PCI-Alpencup se pro společnost PCI stala prestižní akcí roku. Všechny evropské země mají stejnou potřebu a cíl: vzbudit zájem mladých lidí o současné řemeslo, ukázat dnešní způsob práce a představit perspektivu, využívající moderní technologie i tradiční postupy.

Od účasti týmu ČR na EuroSkills 2021 v rakouském Grazu byla toto již 2. významná profesní evropská soutěž obkladačů, která jednoznačně potvrdila význam přípravy. Účastníci všech mezinárodních profesních soutěží, bez ohledu na profesi, se na tyto akce intenzivně připravují s podporou firem, profesních sdružení příp. odborných center. Konkurence je tak opravdu vysoká a rozdíly velmi těsné. Je zřejmé, že pokud mají budoucí reprezentanti ČR získávat místa v první polovině hodnocených zemí, nelze vsázet na náhodu a štěstí. Příprava je základ všeho. Největší demotivaci bychom mohli našim mladým způsobit právě opakovaným umístěním na konci výsledkové listiny. Zlaté české ručičky zde nestačí. Štěstí přeje připraveným, kteří nepodcení profesní, jazykovou i psychickou stránku takovýchto akcí. A stejně jako ve sportu, platí toto nejen pro soutěžící, ale možná mnohem více pro jejich trenéry, experty, podporovatele.

Jasným důkazem je 6. místo Davida Voráčka, který zúročil zkušenosti z EuroSkills a na Skills Austria o 4 měsíce později získal 4. místo. Obdobně Lukáš a Patrik Markovi, zvládli skutečně řemeslo v plné šíři a bez speciální přípravy to stačilo na 6. místo. S přípravou to mohla být klidně bedna!

Současně je zde cítit vliv toho, že Cech obkladačů ČR je pevně začleněn v rámci mezinárodní spolupráce díky jeho členství v EUF (The European Union of national tile installer associations), kdy je plně respektován.

6. září odstartují  v polském Gdaňsku již 8. EuroSkills. Hospodářská komora ČR jako národní koordinátor na jednání prezidia  24.6.2022 jednohlasně schválila vyslání českých reprezentantů v oborech, které splní smluvní, odborné a organizační zajištění dle pravidel a pokynů HKČR, resp. výboru CzechSkills. Víme, že naši mladí reprezentanti mají šanci uspět! Je však třeba je podpořit, trénovat a nespoléhat jen na štěstí a náhodu!

Romana Nováčková, Technický delegát EuroSkills2023

Fotografie a videa na https://www.pci-alpencup.com/de/bilder-videos/