Rubriky
Aktuality ze světa profesních soutěží CzechSkills 2022

Autoopravář junior

Soutěž Autoopravář junior bude zařazena do CzechSkills 2022.

V termínu 19. – 21. dubna 2022 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav uskuteční 27. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2022 ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.
Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice.
Dalším cílem je také porovnání znalostí a dovedností soutěžících a navázání spolupráce mezi vyučujícími a žáky jednotlivých škol. Bližší info o soutěži zde.