Rubriky
Aktuality ze světa profesních soutěží CzechSkills 2022

Elektromechanik chladírenství a klimatizace

Na žádost Svazu chladící a klimatizační techniky byla Výborem CzechSkills 5.4.2022 do programu CzechSkills 2022 zařazena soutěž v oboru elektromechanik chladírenství a klimatizace. Soutěž proběhne 21.-22.4.2022 v Brně.

Bude rozdělená na dvě části, kde bude zkoušen nový formát, který odpovídá mezinárodním soutěžím typu EuroSkills. Od tradičního pojetí soutěže se liší v tom, že nebude žádná ústí ani písemná část a vše bude soustředěno na sestavení chladicího zařízení podle zadání a ověření úrovně základních dovedností při instalaci zařízení.

První den soutěže proběhne v dílnách SOŠ Brno Jílová, kde se budou vyrábět a kompletovat části zařízení. Součástí této části bude i vytvoření několika pájených spojů na měděném potrubí – pro tuto část se využije vybavení SOŠ Jílová.

Druhý den se soutěž přesune na brněnské výstaviště, kde budou připravena pracoviště na kompletaci zařízení.

Veškerý materiál bude zajištěn SCHKT a SOŠ Jílová. Nářadí a přístroje si účastníci přivezou s sebou.

Zařízení se bude kompletovat na dřevotřískové desce položené na pracovním stole. Na desce budou označené prostory pro umístění částí okruhu, ale finální podoba bude na jednotlivých soutěžících – jde i o to, aby si dokázali sami naplánovat, kam co umístit a kudy vést potrubí a kabely.

Soutěže se zúčastní:

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10