Rubriky
EuroSkills 2023

EuroSkills 2023 se budou konat v Polsku.

WSE potvrdilo, že EuroSkills 2023 se budou konat v Polsku.