Rubriky
Aktuality ze světa profesních soutěží EuroSkills 2023

ŠTŘÍBRNÁ medaile do Čech z mistrovství Evropy Průmysl 4.0

Náš tým na druhém místě na mezinárodní mistrovství Evropy v odborném vzdělávání Průmysl 4.0

Mezinárodní mistrovství Evropy v odborném vzdělávání Průmysl 4.0, konané od 2. do 7. října v rakouském Welsu pod záštitou Skills Austria 2023, přineslo vzrušující zážitky pro tým studentů ze Střední průmyslové školy na Proseku. Tým tvořený studenty Pavlem Krauzem a Dominikem Novotným pod vedením experta Daniela Semeráda ze společnosti Festo CZ se umístil na vynikajícím druhém místě.
První dva dny akce byly věnovány přípravám, během kterých soutěžící vybavovali stanice, na kterých budou plnit soutěžní úkoly v následujících třech dnech. Tým také měl možnost se seznámit s pracovištěm a připravit si přivezené vybavení, nainstalovat potřebný software a předložit ho k důkladné kontrole.
Středa 4. října byla zahajovacím dnem soutěže. Po krátkém představení soutěžních úkolů dostali soutěžící čas na poslední otázky a následně se pustili do prvního soutěžního úkolu. Každý úkol byl rozdělen na dvě části a měl 4hodinový časový limit. První den byl zaměřen na vytvoření digitálního dvojčete vrtací stanice CP Lab, což zahrnovalo tvorbu digitálního modelu stanice a jeho propojení se systémem MES. Týmy také musely rozšířit stanici o nový výrobní program a zajistit, že digitální dvojče bylo plně ovladatelné systémem MES.
Druhý den soutěže byl věnován průmyslovým sítím a bezpečnosti. Stejně jako předchozí den měli soutěžící 4 hodiny na vyřešení úkolů spojených s bezpečnou průmyslovou sítí. Museli správně nastavit a zabezpečit síť s využitím certifikátů a následně odeslat výrobní data na zabezpečený cloud server a zobrazit je na informačním panelu.
V pátek byl stanovený úkol prohlouben a navazoval na předchozí úkoly. Soutěžící museli namontovat inteligentní senzory IO-link na své stanice CP Lab, integrovat je do stávajícího prostředí a ukládat naměřená data v reálném čase do databáze. Pomocí softwaru Node-RED vytvořili informační panel, který zobrazoval data v grafech a signalizoval případné poruchy stroje. Závěrečným úkolem bylo také odeslat chybové hlášení na cloudový server pro chytrou údržbu.
Sobota zakončila událost slavnostním vyhlášením výsledků všech soutěží Skills Austria 2023. Náš tým dosáhl vynikajícího druhého místa, za německým týmem. Třetí místo obsadil tým Finska, a pod stupni vítězů zůstaly týmy Velké Británie, Belgie a Rakouska.
Tým ze Střední průmyslové školy na Proseku si zaslouží gratulace za vynikající výkon a reprezentaci na mezinárodním mistrovství Evropy v odborném vzdělávání Průmysl 4.0. Jejich úspěch je příkladem pro budoucí generace odborníků v oboru průmyslu 4.0.