Rubriky
EuroSkills Graz 2021

Elektromechanik pro chladírenskou a klimatizační techniku. Obor budoucnosti

Jedním z perspektivních oborů, na jehož výuku se zaměřuje Střední odborná škola polytechnická v Brně, je Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladící a klimatizační techniku. Právě brněnská škola by chtěla prosadit tento obor na letošní celoevropskou soutěž Euroskills v rakouském Grazu.

Obor je v současné době pro uchazeče velmi atraktivní, zajímavý a s velkou perspektivou. Bez klimatizační nebo chladírenské techniky se neobejdou moderní provozy ani např. nově stavěné budovy. Příkladem konkrétního využití těchto zařízení jsou klimatizace, tepelná čerpadla, ale uplatnění lze najít také např. ve vinařstvích, kde se chladící zařízení v posledních letech využívají k výrobě i uchování nápoje v potřebné kvalitě

Obor klade důraz zejména na práci s elektrickými rozvody a montáží. Součástí výuky je i důkladné plánování prací, včetně použití správných materiálů. Odborné vzdělání zahrnuje také opravy malých chladících zařízení včetně bílé techniky (chladničky, sušičky). Na výchově nových odborníků spolupracují školy také se Svazem chladící a klimatizační techniky při pokračovacích školeních k novinkám a předepsané legislativě.

Při výuce se učí žáci mj. zapojovat elektrické obvody, které umožňují připojení chladících komponentů. Klíčové je zejména zvolení součástek, zapojení a odzkoušení celého elektrického obvodu. Součástí vzdělávacího procesu je rovněž řádné připojení k domovnímu popř. průmyslovému rozvodu elektrické energie. Zároveň probíhá seznámení s jednoduchými částmi chladící techniky. Žáci se učí identifikovat závady, opravit je a následně uvést zařízení do provozu. Nedílnou součástí profese je také práce s chladicími kapalinami. Právě typům chladiv se na školách věnuje z ekologických důvodů velká pozornost.

Samotný výukový proces vrcholí cvičnými pracemi na chladící technice, popř. klimatizacích. Využívají se modely (chladící vitríny) i reálné výrobky (klimatizace). Studenti mj. provádějí pracovní úkony spojené s montáží komponentů, zajištěním těsnosti, které jsou nezbytné z hlediska legislativy na ochranu atmosféry (např. zkouška přetlakem, podtlakem apod.).

Tento obor je i přes svoji poměrně vysokou náročnost velmi pestrý. Kombinuje v dvě dovednosti z elektrotechniky, chlazení i dalších oborů, čímž plní možnosti budoucího technického rozvoje a uplatnění.